cid:image001.jpg@01D3F66F.599535F0

 

 

Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

 

Aktualności

 

DZIŚ ONI - JUTRO MY?? - solidarni z pracownikami PLL LOT

http://www.opzz.org.pl/media/download/d9cf5deb-b0d1-45da-9080-fac06d6f99f7

W dniu 22 października 2018 roku kilkudziesięciu pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., pilotów, stewardess i stewardów, członkiń i członków Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych (organizacji członkowskich OPZZ), prowadząc akcję strajkową w obronie bezprawnie zwolnionej przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy.  Przeczytaj/ Pobierz

 

 

Wspólnie w obronie pracowników PLL LOT
Prezydium zdecydowało również o zorganizowaniu demonstracji solidarnościowej ze zwolnionymi pracownikami PLL LOT S.A. Spotykamy się w dn. 27 października br. (sobota) o godz. 11.00 przed siedzibą PLL LOT S.A. w Warszawie,  przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 43. Przeczytaj.

 

Nie stój biernie z boku!
Wszystkich, dla których ważne jest przestrzeganie prawa i dialog społeczny zapraszamy do wsparcia strajkujących pracowników PLL LOT. Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w proteście przed siedzibą spółki ul. Komitet Obrony Robotników 43 w Warszawie codziennie w godzinach 8:00-22:00! Przeczytaj

 

Prezydium OPZZ wsparło protestujących pracowników PLL LOT
24 października odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych poszerzone o przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ, dotyczące sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT. W spotkaniu udział wziął również Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Prezydent Malinowski już 3.10 apelował do prezesa zarządu PLL LOT Rafała Milczarskiego o wznowienie dialogu społecznego w spółce. Przeczytaj

 

Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych solidaryzuje się ze strajkującymi i zwolnionymi z pracy pracownikami PLL LOT S.A., członkiniami i członkami Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych – organizacji członkowskich OPZZ. Przeczytaj

Leszek Miętek Przewodniczący branży „Transport” OPZZ apeluje do związkowców!
Dzień 22 października 2018 roku na trwałe zapisze się jako czarna karta w historii polskiego ruchu pracowniczego. Kilkudziesięciu pracowników PLL LOT prowadzących akcję strajkową: pilotów, stewardess i stewardów, zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy przez zarząd spółki. Przeczytaj.

Pracodawcy RP popierają strajkujących pracowników PLL LOT
Przewodniczący OPZZ Jan Guz i Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski wystąpili wspólnie z wnioskiem do Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego o zwołanie w trybie pilnym na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. Przeczytaj.

Spółka Skarbu Państwa PLL LOT walczy ze związkami zawodowymi!
Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej przewodniczącego związku zawodowego pilotów komunikacyjnych w PLL LOT Adama Rzeszota, wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego oraz przewodniczącego branży transport OPZZ Leszka Miętka dotycząca skandalicznych działań, które mają miejsce w PLL LOT oraz przedstawią kolejne kroki, które w zaistniałej sytuacji zostaną podjęte przez związki zawodowe OPZZ. Obejrzyj.

Pracownicy gospodarki morskiej wspierają strajkujących w PLL LOT
Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Adam Liszczewski wystąpił do premiera RP Mateusza Morawieckiego z pismem ws. strajku pracowników PLL LOT. W liście czytamy: "[...] My związkowcy WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej, pracownicy stoczniowych i portowych firm z Polskiego Wybrzeża, żądamy od Pana Premiera niezwłocznego przystąpienia do negocjacji strajkującymi i rozpoczęcia rzeczowych rokowań [...]'.Przeczytaj.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Związków Zawodowych
W dniach 19-20 października 2018 r. w ośrodku Diabla Góra w miejscowości Ruciane-Nida odbyło się szkolenie w dwóch panelach  dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Związków Zawodowych.  Przeczytaj.

 

24 października – Dzień Pracownika ZUS
Na uroczystej gali, z okazji Dnia Pracownika ZUS, Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ, złożył najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wszystkim pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za wysiłek i za zaangażowanie w pracę, wykonywaną często w trudnych warunkach i pod silną presją społeczną, od organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ. Dyrektor Grzybowski wyraził uznanie za to, że dzięki zwiększonemu wysiłkowi pracowników ZUS, bezproblemowo wdrożono ustawę przywracającą wiek emerytalny. Przeczytaj.

Opinie i analizy

 

Czy Sejm zmieni decyzję rządu w sprawie ZFŚS?
Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy tzw. okołobudżetowej wprowadzającej zmiany w szeregu ustaw, które uzasadniane są przez rząd potrzebą ograniczania wydatków w budżecie państwa na rok 2019. To interesujące uzasadnienie, ponieważ rząd jednocześnie twierdzi, że sytuacja budżetu państwa jest dobra i prognozuje na kolejny rok kontynuację wzrostu gospodarczego kraju.  Przeczytaj.

Autonomiczny podzespół RDS ds. reformy rynku pracy
Na posiedzeniu podzespołu w dniu 22 października 2018 r. kontynuowano dyskusję nad projektem konfederacji Lewiatan dot. utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji. FPK miałby finansować formy służące podnoszeniu kompetencji (kwalifikacji) zawodowych pracowników – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawcę, a także kompetencji osobistych i interpersonalnych, diagnozę potrzeb, szkolenia, egzaminy. Przeczytaj.

OPZZ o rządowej propozycji wysokości odpisu na ZFŚS
W dniu 22 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Stronę rządową reprezentowała Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu. Przeczytaj.

 

 

 

Znajdziesz nas także na:         cid:image002.jpg@01D3F66F.599535F0        cid:image003.jpg@01D3F66F.599535F0