how to build a site for free

Władze

Prezydiun Zarządu MZZG KWB „Konin” S.A.

DARIUSZ ZBIERSKI
Przewodniczący MZZG
Email: zbierski.dariusz@pakgornictwo.com.pl  

TOMASZ OLSZAK
Wiceprzewodniczący MZZG  

JACEK SLANINA 
Wiceprzewodniczący MZZG  

PAWEŁ WOLBACH
Sekretarz MZZG

Zarządy Zakładowe MZZG

JAROSŁAW ROGALSKI
Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZG w PAK Górnictwo Sp. z o.o.
ANDRZEJ BEINKA
Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZG w PAK KWB KONIN S.A. – Pion Górniczy
JACEK SLANINA
Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZG w PAK KWB KONIN S.A.
Pion Administracji i Obsługi Kopalni
STANISŁAW SZCZĘSNY
Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZG w KONSALNET Security Sp. z o.o.
MARIUSZ MAJEWSKI
Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZG w ZSG-E w Koninie
ANNA PILARSKA
Przewodniczący Zarządu Zakładowego Klub Emerytów i Rencistów ZZG 

Honorowy Przewodniczący MZZG

Kol. TADEUSZ CZAJKOWSKI 

Komisje problemowe MZZG

KOMISJA EKONOMICZNA
Przewodniczący: TOMASZ OLSZAK
(członkowie: Andrzej Beinka, Jarosaw Rogalski, Tomasz Olszak, Grzegorz Grobelski, Stanisław Szczęsny, Dariusz Szymański,
Jacek Slanina, Dariusz Popielec)

KOMISJA ds. ORGANIZACJI IMPREZ
Przewodniczący: GRZEGORZ GROBELSKI
(członkowie: Wojciech Dobiel, Grzegorz Gralikowski, Tomasz Olszak, Jarosław Rogalski)

KOMISJA ds. ODZNACZEŃ
Przewodniczący: STANISŁAW SZCZĘSNY
(członkowie: Paweł Wolbach, Waldemar Jerzykowski, Wojciech Dobiel, Jarosław Wawrzyniak)

KOMISJA SOCJALNA
Przewodniczący: EUGENIUSZ ZIELIŃSKI
(członkowie: Alicja Kołodziejczak, Grzegorz Rybacki, Andrzej Beinka, Stanisław Szczęsny)

Związkowa Komisja Rewizyjna MZZG

Józef Pindras - Przewodniczący ZKR
Teresa Bryska - Wiceprzewodniczący ZKR
Wiesława Sypniewska - Sekretarz ZKR
Klaudia Dobra - członek Komisji
Tomasz Łowiński - członek Komisji 

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego z siedzibą we Wrocławiu

Członkowie Rady Federacji: Jacek Slanina, Paweł Wolbach i Dariusz Zbierski
(rezerwowy Tomasz Olszak)
Delegaci na Zjazd FZZG WB: (zjazd odbędzie się w dniach 6 - 8.09.2018)
Beinka Andrzej, Olszak Tomasz, Rogalski Jarosław, Szczęsny Stanisław, Wawrzyniak Jarosław, Zbierski Dariusz 

Członkowie Zarządu MZZG:
Kadencja 2018 – 2022

1. Beinka Andrzej PAK KWB KONIN oddz. JG - 1 Przewodniczący Zarządu Zakładowego
2. Dobiel Wojciech PAK Górnictwo oddz. W-2 Członek Zarządu MZZG
3. Gralikowski Grzegorz PAK Górnictwo oddz. KJ Członek Zarządu MZZG
4. Grobelski Grzegorz ZE PAK oddz. PO Członek Zarządu MZZG
5. Jerzykowski Waldemar PAK Górnictwo oddz. MTW Członek Zarządu MZZG
6. Kołodziejczak Alicja PAK KWB KONIN oddz. IDN Członek Zarządu MZZG
7. Kujawa Aleksander PAK KWB KONIN oddz. JG - 1 Członek Zarządu MZZG
8. Kujawa Marzena PAK KWB KONIN oddz. FK Członek Zarządu MZZG
9. Majewski Mariusz Zespół Szkół G – E w Koninie Przewodniczący Zarządu Zakładowego
10. Olszak Tomasz PAK Górnictwo oddz. KR Członek Zarządu MZZG
11. Pilarska Anna Klub Seniora MZZG Przewodniczący Zarządu Zakładowego
12. Pokornowski Mariusz PAK Górnictwo oddz. TKI Członek Zarządu MZZG
13. Popielec Dariusz PAK Górnictwo oddz. KJM Członek Zarządu MZZG
14. Rogalski Jarosław PAK Górnictwo oddz. W - 2 Przewodniczący Zarządu Zakładowego
15. Rybacki Grzegorz PAK Górnictwo oddz. KOW Członek Zarządu MZZG
16. Slanina Jacek PAK KWB KONIN oddz. AG Przewodniczący Zarządu Zakładowego
17. Szczęsny Stanisław KONSALNET SECURITY Sp. z o.o. Przewodniczący Zarządu Zakładowego
18. Szymański Dariusz PAK Górnictwo oddz. TKR Członek Zarządu MZZG
19. Wawrzyniak Jarosław PAK Górnictwo oddz. KLE Członek Zarządu MZZG
20. Wolbach Paweł PAK Górnictwo oddz. TKI Członek Zarządu MZZG
21. Zbierski Dariusz PAK Górnictwo oddz. KOP Przewodniczący MZZG
22. Zieliński Eugeniusz PAK Górnictwo oddz. MTW Członek Zarządu MZZG

© Copyright 2018 MZZG KWB KONIN S.A.