Trzydziestego pierwszego dnia sierpnia 2018 roku, na zakończenie sezonu urlopowego, zaprosiliśmy naszych członków do udziału w kolejnej edycji zawodów strzeleckich o Puchar Przewodniczącego MZZG. Dopisała pogoda, dopisała także frekwencja i… zgłoszeni zawodnicy oddawali po 13-ście strzałów do tarczy umiejscowionej 50 metrów dalej choć do punktacji liczyło się dziesięć najlepszych strzałów. Ponieważ karabinek używany w zawodach ważył „kilka dobrych kilogramów” strzelano w pozycji leżącej, co dla niektórych zawodników i tak było sporym wyzwaniem wysiłkowym.

W zawodach uczestniczyło 18 osób na 22 zgłoszenia. Po blisko półtoragodzinnych zmaganiach z karabinkiem sportowym, odległością do tarczy a także próbą uchwycenia w szczerbince i muszce środka tarczy wyniki przedstawiły się następująco:

- I miejsce - pkt. 81 - Arkadiusz Rogalski
- II miejsce - pkt. 80 - Robert Soszyński
- III miejsce - pkt. 78 - Grzegorz Grobelski
- IV miejsce - pkt. 76 - Jarosław Wawrzyniak
- V miejsce - pkt. 74 - Maciej Przebieracz
- VI miejsce - pkt. 72 - Jarosław Bonas

Warto zaznaczyć, że kilku startujących zawodników trafiało w przysłowiową „dziesiątkę”. Byli to: Jarosław Wawrzyniak (dwie dziesiątki); Robert Soszyński (dwie dziesiątki) oraz Arkadiusz Rogalski (jedna dziesiątka).

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I – III otrzymali Puchary Przewodniczącego MZZG. Dla miejsc od IV do VI przewidziano pamiątkowe statuetki strzeleckie.

Po wręczeniu nagród oraz dyplomów Przewodniczący MZZG poinformował uczestników imprezy o kolejnych propozycjach Związku na jesień 2018 roku: 28 września br. – spotkanie przy grillu z grupowymi MZZG, wyjazd na dorsza w połowie października oraz tradycyjna Barbórkowa Biesiada Piwna MZZG w dniu 7 grudnia 2018.

Po wspólnym posiłku pożegnaliśmy strzelnicę i do zobaczenia na kolejnych imprezach MZZG w tym roku.

Zarząd MZZG obradował po przerwie wakacyjnej…

30 sierpnia 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu MZZG w roku bieżącym. Zgodnie z uchwałą z czerwca tego roku, lipiec był miesiącem urlopowym dla członków Zarządu. Na powakacyjnym posiedzeniu wysłuchano informacji złożonej przez Przewodniczącego związku na temat: stanu rozmów dotyczących prowadzonych sporów zbiorowych w PAK Górnictwo oraz PAK KWB KONIN; podjętych ustaleń międzyzwiązkowych związanych z tzw. „podmianami na ruchu” i wprowadzeniem zmian w ZUZP obowiązującym w PAK KWB KONIN (w tym likwidacja art. 35 w zamian za wprowadzenie innych świadczeń pieniężnych dla wszystkich pracowników).

Zarząd MZZG sporo uwagi poświęcił tematyce związanej ze zbliżającym się Zjazdem Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego (6 – 8.09.2018). Dyskusja dotyczyła między innymi: wysokości składki członkowskiej naszej organizacji na rzecz FZZG WB; wprowadzenia zmian w Statucie i Ordynacji Wyborczej Federacji. Dyskutowano także o przewidywanych kierunkach działalności Federacji w kontekście wyboru przewodniczącego FZZG WB na kadencję 2018 – 2022.

W związku z odejściem na emeryturę koleżanki Wiesławy Sypniewskiej członkowie Zarządu podziękowali jej za wieloletnią działalność społeczną w strukturach Zarządu oraz Związkowej Komisji Rewizyjnej.

Pomimo wysokich temperatur początek sierpnia nie zaskoczył nas schłodzeniem działalności związkowej. W ostatnich dniach uczestniczyliśmy w dwóch, ważnych dla MZZG, naradach – choć bardziej pasowałoby powiedzieć spotkaniach.

Pierwsze z nich – 6 sierpnia br., dotyczyło prawnego usankcjonowania działania Komisji Socjalnej na szczeblu PAK KWB KONIN S.A. Ponoć, w ocenie „badaczy pisma…” rzeczona Komisja w Kopalni KONIN nie istniała, choć są dowody na jej dotychczasową pracę !!!. Nie drążąc tego tematu dalej: powołano Komisję Socjalną, podaliśmy osoby reprezentujące nasz Związek w jej składzie, wspólnie podjęliśmy pierwsze uchwały dotyczące przesunięcia środków finansowych „z pozycji tej do pozycji tej”, wspólnie wyznaczyliśmy kolejny termin realizacji związkowego postulatu z dnia 21 maja br., wnioskowaliśmy o rozpoczęcie – w trybie pilnym – rozmów w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie ZFŚS w PAK KWB KONIN S.A. Tak, jak wszystkie pozostałe związki zawodowe działające w PAK KWB KONIN S.A., oczekujemy na szybkie, a przede wszystkim pozytywne, zakończenie bezsensownego sporu na linii Pracodawca – Związki Zawodowe w tym zakresie. Uważamy bowiem, że jest wiele ważniejszych tematów do rozmów z przedstawicielami Właściciela!

Drugie spotkanie – 7 sierpnia br., wszystkie związki zawodowe uczestniczące w sporze zbiorowym zgłoszonym pracodawcy (PAK KWB KONIN S.A.) pismem z dnia 13 lipca 2017 spotkały się z Panią Małgorzatą Marweg, która jest Mediatorem wskazanym przez MR,PiPS. Zatem rozpoczęliśmy etap mediacji. W związku z tym, iż podjęliśmy wspólną decyzję o nie informowaniu mediów o szczegółach prowadzonych rozmów, w chwili obecnej nie zamieścimy jakichkolwiek komentarzy, opinii, stanowisk, ect. w tej sprawie. Informujemy naszych członków, że rozpoczęliśmy MEDIACJE!!! O szczegółach poinformujemy po zakończeniu tego etapu sporu zbiorowego.

Odbyło się kolejne, zapowiadane wcześniej, drugie spotkanie z Prezesem Zarządu PAK KWB KONIN S.A. w sprawie wysokości dopłat za podmiany na ruchu oraz wypłacenia świadczenia pieniężnego. Strona społeczna przedstawiła Prezesowi stanowisko w tej sprawie. Po pierwsze: zaprezentowaliśmy stanowisko ws. dopłat:
„Związki Zawodowe wstrzymują dalsze rozmowy z Zarządem PAK KWB KONIN S.A. w sprawie dopłat za podmiany na ruchu do czasu zakończenia prowadzonej przez PIP kontroli zgłoszonej na wniosek strony społecznej i zapoznania się z protokółem końcowym z tej kontroli.”
Po drugie: w imieniu MZZG zażądaliśmy natychmiastowego wypłacenia świadczenia pieniężnego z ZFŚS w wysokości określonej w piśmie strony społecznej z dnia 21 maja 2018 roku. Na tym spotkanie zakończono. O rozwoju sytuacji będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Na zaproszenie Prezesa PAK KWB KONIN S.A. związki zawodowe działające na terenie Kopalni uczestniczyły w spotkaniu, którego głównym celem była próba zakończenia rozmów dotyczących wysokości dodatku za tzw. podmiany na ruchu oraz wypłacenia świadczenia pieniężnego z ZFŚS, o co zwracaliśmy się do Zarządu Spółki pismem z dnia 21 maja 2018 roku. Spotkanie zakończyło się brakiem porozumienia. Strony ustaliły, że powrócą do sprawy w ciągu najbliższych dni po uzgodnieniu wspólnego stanowiska strony społecznej. Przypomnieć należy, że między innymi w tej sprawie trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku z prowadzonym w PAK Górnictwo Sp. z o.o. sporem zbiorowym w tym dniu rozpoczęły się mediacje z pracodawcą przy udziale Pani Anny Majchrzak (z listy MRPSiP). Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne a także wystąpiono o przedstawienie stronie społecznej jaki i mediatorowi symulacji kosztów oraz innych dokumentów niezbędnych w trakcie prowadzenia dalszych rozmów. Przypominamy, że spór zbiorowy dotyczy podwyżki wynagrodzenie w Spółce dla każdego zatrudnionego w kwocie 500,- zł. Z uwagi na okres urlopowy, strony ustaliły termin kolejnego spotkania przy udziale mediatora. Rozmowy zostaną wznowione w dniu 21 sierpnia 2018.

Obradował Zarząd MZZG. Podjęto uchwałę o wakacyjnej przerwie w pracy Zarządu Związku w miesiącu lipcu br. Ponadto: na wniosek Komsji Socjalnej przyznano zapomogi losowe dla członków MZZG, przyjęto nowych członków (3 osoby), zatwierdzono koszty zakupu talonów dla dzieci członków Związku z okazji Dnia Dziecka (wiek od 0 do 16 lat na dzień 1 czerwca 2018), przedstawiono szczegółowo bieżące sprawy związane z działaniami związkowymi w poszczególnych spółkach oraz omówiono dotychczasowe działania MZZG związane z wejściem w życie RODO. Osobnym tematem była dyskusja związana z rozwiązaniem Kapituły Funduszy Wydzielonych – podtrzymano wcześniejsze decyzje – Uchwały MZZG w tej sprawie.