free web design templates

Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Górników

KWB "Konin" S.A. w Kleczewie

Mobirise

Bal karnawałowy MZZG

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników KWB „Konin” S.A. zaprasza na
BAL KARNAWAŁOWY MZZG
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Wityng” w Mikorzynie 23 luty 2019 r. godz. 19.00
Zapisy łącznie z wpłatą w wysokości 150,- zł od pary dla członka związku oraz 220,- zł od pary dla pozostałych osób przyjmują Przewodniczący Zarządów Zakładowych do dnia 15 lutego 2019.
Dojazd i powrót we własnym zakresie zabawa przy muzyce dj do godziny 3.00
Serdecznie zapraszamy

Aktualności

Rozliczenie roczne PIT za 2018 rok

Opublikowano: 22.02.2019 

W tym roku po raz pierwszy to urząd skarbowy automatycznie przygotuje i udostępni podatnikom roczne zeznanie podatkowe (za 2018 rok). Oznacza to, że zeznanie podatkowe zostanie przygotowane dla podatnika przez administrację podatkową na podstawie danych, które ona już posiada - bez konieczności ich ponownego podawania przez podatnika. 

Od 15 lutego br., na stronie www.podatki.gov.pl dostępna jest możliwość skorzystania z usługi Twój e-PIT. Na portalu internetowym udostępniono podatnikom ich zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. 


Minister odpowiada na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB

Opublikowano: 22.11.2018

W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Energii na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB z dnia 7 września 2018 dotyczącego przyszłości sektora węgla brunatnego w świetle działań Unii Europejskiej mających na celu dekarbonizację gospodarek państw członkowskich.
Pełna treść dokumentu (pdf) 


Informujemy, że w dniu 15 października 2018 zakończyliśmy etap mediacji związanej ze sporem zbiorowym zgłoszonym pracodawcy – PAK Górnictwo Sp. z o.o. – w dniu 19 września 2017 roku

Opublikowano: 16.10.2018 

Niestety, Zarząd Spółki nie wyraził zgody na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich zatrudnionych – ani w wersji pierwotnej tj. o 500,- zł; ani w wersji zgłoszonej propozycją drugą w dniu 21 sierpnia br., tj. wg czterech grup wynagrodzeń. Związki zawodowe, nie widząc jakiejkolwiek innej propozycji pracodawcy w tej materii, postanowiły zakończyć rozmowy na etapie mediacji. Podpisaliśmy zatem Protokół rozbieżności kończący ten etap rozmów.

W kwestii podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w Spółce będziemy realizować dalej, kolejne etapy przewidziane zapisami Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, aż do strajku włącznie.


Niebawem występujemy do pracodawcy o przekazanie nam list niezbędnych do przeprowadzenia referendum. O przebiegu dalszego toku postępowania strony społecznej w tej sprawie będziemy informować na bieżąco w naszych komunikatach na tablicach ogłoszeń oraz na związkowej stronie internetowej MZZG.
Pełna treść Protokołu rozbieżności (pdf) 


Porozumienie trzech branż OPZZ w sprawie deklaracji współpracy i wzajemnego wsparcia

Opublikowano: 04.10.2018 

Porozumienie stron w sprawie deklaracji współpracy i wzajemnego wsparcia w działaniach, w ramach struktur OPZZ Branż Górnictwo i Energetyka, Przemysł oraz Transport .
Pełna treść porozumienia (pdf) 


Mobirise

XXII Zjazd Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Opublikowano: 26.09.2018

W dniach 6 i 7 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „TRZY JEZIORA” w Wieleniu odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. W Zjeździe uczestniczyli także delegaci reprezentujący nasz związek zawodowy. 


Ogólnopolska manifestacja - 22 września 2018

Opublikowano: 10.09.2018

Pismo wyjaśniające podjęcie decyzji o organizacji zgromadzenia publicznego w dniu 22 września 2018 roku o godz. 12:00.
Treść pisma (pdf) 


Ogólnopolska manifestacja - 22 września 2018

Opublikowano: 03.09.2018 

Prezydium OPZZ na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br., po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018 r. o godz. 12.00. Zwracamy się do Was o pełną mobilizację. Domagamy się między innymi:

- wyższych płac 
- sprawnego funkcjonowania dialogu społecznego na wszystkich poziomach
- dobrych miejsc pracy bez umów śmieciowych
- przestrzegania praw pracowniczych i związkowych
- emerytury ze względu na lata pracy oraz likwidacji stopniowego wygasania emerytur pomostowych


Zbiórka na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Start o godz. 12:00. Manifestacja przejdzie al. Ujazdowskimi pod siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewidywany czas zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00.
Plakat informacyjny (pdf) 


Ogólnokrajowa manifestacja

Opublikowano: 20.08.2018 

Pismo dotyczące ogólnokrajowej manifestacji.
Pełna treść dokumentu (pdf) 


Opinia OPZZ dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku

Opublikowano: 20.08.2018

OPZZ negatywnie zaopiniowało przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pełna treść dokumentu (pdf) 


Minister odpowiada na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB

Opublikowano: 22.11.2018

W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Energii na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB z dnia 7 września 2018 dotyczącego przyszłości sektora węgla brunatnego w świetle działań Unii Europejskiej mających na celu dekarbonizację gospodarek państw członkowskich.
Pełna treść dokumentu (pdf) 


Do pracowników PAK KWB Konin S.A.

Opublikowano: 26.07.2018 

Oczekujemy na zakończenie przepychanek w sprawie wypłacenia świadczenia pieniężnego. Czy i kiedy Zarząd PAK KWB KONIN S.A. zaakceptuje związkową propozycję? Jak długo będziemy jeszcze czekać na definitywne zamknięcie, uzgodnionych dużo wcześniej wniosków związków zawodowych! Kiedy zostaną wypłacone załodze Kopalni świadczenia pieniężne? Padnie w tej sprawie szybka odpowiedź ze strony pracodawcy?
Pismo z dn. 23.07.2018 (pdf) 


Mobirise

XVI Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza MZZG KWB Konin S.A.

Opublikowano: 18.05.2018

Szesnastą Konferencją Sprawozdawczo – Wyborczą naszego Związku Zawodowego zakończyliśmy blisko czteromiesięczną kampanię sprawozdawczą. Cele oraz zadania jakie zostały postawione przed ustępującymi władzami zostały jasno określone w podjętych uchwałach Zarządu MZZG.

© Copyright 2018 MZZG KWB KONIN S.A.