Bal karnawałowy MZZG

Blog image

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW KWB „KONIN” S.A. ZAPRASZA NA

BAL KARNAWAŁOWY MZZG

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY „WITYNG” W MIKORZYNIE
23 luty 2019 r. godz. 19.00
ZAPISY ŁĄCZNIE Z WPŁATĄ W WYSOKOŚCI 150,- zł OD PARY DLA CZŁONKA ZWIĄZKU
ORAZ 220,- zł OD PARY DLA POZOSTAŁYCH OSÓB
PRZYJMUJĄ PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW ZAKŁADOWYCH DO DNIA 15 LUTEGO 2019
DOJAZD I POWRÓT WE WŁASNYM ZAKRESIE
ZABAWA PRZY MUZYCE DJ DO GODZINY 3.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Plakat (pdf)

Minister odpowiada na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB

W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Energii na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB z dnia 7 września 2018 dotyczącego przyszłości sektora węgla brunatnego w świetle działań Unii Europejskiej mających na celu dekarbonizację gospodarek państw członkowskich.

Pełna treść dokumentu (pdf)

Informujemy, że w dniu 15 października 2018 zakończyliśmy etap mediacji związanej ze sporem zbiorowym zgłoszonym pracodawcy – PAK Górnictwo
Sp. z o.o. – w dniu 19 września 2017 roku

Niestety, Zarząd Spółki nie wyraził zgody na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich zatrudnionych – ani w wersji pierwotnej tj. o 500,- zł; ani w wersji zgłoszonej propozycją drugą w dniu 21 sierpnia br., tj. wg czterech grup wynagrodzeń. Związki zawodowe, nie widząc jakiejkolwiek innej propozycji pracodawcy w tej materii, postanowiły zakończyć rozmowy na etapie mediacji. Podpisaliśmy zatem Protokół rozbieżności kończący ten etap rozmów.

W kwestii podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w Spółce będziemy realizować dalej, kolejne etapy przewidziane zapisami Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, aż do strajku włącznie.

Niebawem występujemy do pracodawcy o przekazanie nam list niezbędnych do przeprowadzenia referendum. O przebiegu dalszego toku postępowania strony społecznej w tej sprawie będziemy informować na bieżąco w naszych komunikatach na tablicach ogłoszeń oraz na związkowej stronie internetowej MZZG.

W załączniku - pełna treść Protokołu rozbieżności (pdf)

Porozumienie trzech branż OPZZ w sprawie deklaracji współpracy i wzajemnego wsparcia

Porozumienie stron w sprawie deklaracji współpracy i wzajemnego wsparcia w działaniach, w ramach struktur OPZZ Branż Górnictwo i Energetyka, Przemysł oraz Transport

Pełna treść porozumienia (pdf)

XXII ZJAZD FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO

Blog image

W dniach 6 i 7 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „TRZY JEZIORA” w Wieleniu odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. W Zjeździe uczestniczyli także delegaci reprezentujący nasz związek zawodowy. W trakcie obrad dokonano podsumowania mijającej czteroletniej kadencji a także: dokonano wyboru nowego Przewodniczącego FZZG WB, wiceprzewodniczących Federacji oraz Komisji Rewizyjnej. Tradycyjnie w założeniach zjazdowych znalazł się także Program działania FZZG WB na lata 2018 – 2022.

Czytaj więcej

Ogólnopolska manifestacja - 22 września 2018

Pismo wyjaśniające podjęcie decyzji o organizacji zgromadzenia publicznego w dniu 22 września 2018 roku o godz. 12:00.

Treść pisma (pdf)

Ogólnopolska manifestacja - 22 września 2018

Prezydium OPZZ na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br., po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018 r. o godz. 12.00. Zwracamy się do Was o pełną mobilizację. Domagamy się między innymi:
• wyższych płac;
• sprawnego funkcjonowania dialogu społecznego na wszystkich poziomach;
• dobrych miejsc pracy bez umów śmieciowych;
• przestrzegania praw pracowniczych i związkowych;
• emerytury ze względu na lata pracy oraz likwidacji stopniowego wygasania emerytur pomostowych.
Zbiórka na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Start o godz. 12:00.
Manifestacja przejdzie al. Ujazdowskimi pod siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Przewidywany czas zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00.

Plakat informacyjny (pdf)

Ogólnokrajowa manifestacja

Pismo dotyczące ogólnokrajowej manifestacji.

Pełna treść dokumentu (pdf)

Opinia OPZZ dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku

OPZZ negatywnie zaopiniowało przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pełna treść dokumentu (pdf)

Komunikat do załogi

W odpowiedzi na uchwałę podjętą przez Zarząd PAK KWB KONIN S.A., zamieszczoną do publicznej wiadomości na Portalu Intranetowym Kopalni, w sprawie dopłat za podmiany na ruchu.

Dalszego komentarza z naszej strony nie będzie. Oczekujemy rzeczowej dyskusji w tej sprawie!

Pełna treść komunikatu (pdf)

Do pracowników PAK KWB Konin S.A.

Oczekujemy na zakończenie przepychanek w sprawie wypłacenia świadczenia pieniężnego. Czy i kiedy Zarząd PAK KWB KONIN S.A. zaakceptuje związkową propozycję? Jak długo będziemy jeszcze czekać na definitywne zamknięcie, uzgodnionych dużo wcześniej wniosków związków zawodowych! Kiedy zostaną wypłacone załodze Kopalni świadczenia pieniężne? Padnie w tej sprawie szybka odpowiedź ze strony pracodawcy?

Pismo z dn. 23.07.2018 (pdf)

XVI konferencja sprawozdawczo – wyborcza MZZG KWB Konin S.A.

Blog image

Szesnastą Konferencją Sprawozdawczo – Wyborczą naszego Związku Zawodowego zakończyliśmy blisko czteromiesięczną kampanię sprawozdawczą. Cele oraz zadania jakie zostały postawione przed ustępującymi władzami zostały jasno określone w podjętych uchwałach Zarządu MZZG. Należy przypomnieć, że stanowisko w tej sprawie Zarząd związku podjął już w grudniu 2017 roku: Uchwała nr 03/12/2017 Zarządu MZZG KWB „KONIN” S. A. z dnia 21 grudnia 2017 Zarząd MZZG uchwala rozpoczęcie Kampanii Sprawozdawczo – Wyborczej MZZG w okresie styczeń – maj 2018 roku na kadencją 2018 – 2022.

Czytaj więcej

Jeśli masz ciekawe zdjęcie lub zdjęcia a nawet film z naszej wspólnej związkowej imprezy a chcesz się tym materiałem podzielić z innymi członkami MZZG – prześlij ten materiał na nasz adres mailowy:
biuro@mzzgkwbkonin.pl
Zamieścimy go i polecimy innym członkom związku.
Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu naszej strony!!!


Wszystkie komunikaty